Η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε κάποιο ακίνητο γίνεται κυρίως με δικαστική απόφαση με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Όταν ο δανειολήπτης αποπληρώσει το δάνειό του στην τράπεζα, πρέπει να προβεί στην εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης.

Ο δανειολήπτης / οφειλέτης καταθέτει μέσω του πληρεξουσίου του δικηγόρου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο. Με την αίτηση ζητεί να εκδοθεί δικαστική απόφαση, η οποία διατάζει την ανάκληση της απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης από το ακίνητό του και την εξάλειψη της προσημείωσης.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάθεση της δικαστικής απόφασης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να «διαγραφεί» από το βιβλίο βαρών  ή το κτηματολογικό φύλλο αντίστοιχα η εγγραφείσα προσημείωση υποθήκης.

Η διαδικασία εξάλειψης της προσημείωσης υποθήκης γίνεται με ασφαλιστικά μέτρα και όταν γίνεται συναινετικά και η τράπεζα έχει χορηγήσει βεβαίωση εξόφλησης του δάνειου μπορεί να γίνει σε πολύ σύντομο χρόνο και να έχει ολοκληρωθεί ακόμα και μέσα σε 10 μέρες. Σε περίπτωση εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης με αντιδικία πάλι ο χρόνος είναι σύντομος λόγω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων που ακολουθείται (ενδεικτικά: περίπου 3 μήνες).

Το κόστος της εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης διαφέρει σε περίπτωση που γίνει συναινετική εξάλειψη ή κατ’ αντιδικία. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με διαφορά στο χρόνο έκδοσης της απόφασης αλλά και στο κόστος καθώς στην συναινετική εξάλειψη προσημείωσης οι τράπεζες ζητούν από το δανειολήπτη να πληρώσει το κόστος παράστασης του δικηγόρου της Τράπεζας προκειμένου να συναινέσουν στην εξάλειψη.

Με αυτό τον τρόπο ο δανειολήπτης πληρώνει διπλά έξοδα καθώς πρέπει καταβάλει την αμοιβή του δικηγόρου του αλλά και του δικηγόρου της τράπεζας.

Αντίθετα, στην κατ’ αντιδικία εξάλειψη προσημείωσης ο δανειολήπτης επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα του δικηγόρου του.

Είναι προφανές πως από θέμα κόστους συμφέρει η κατ’ αντιδικία εξάλειψη καθώς είναι ο οικονομικότερος τρόπος για να εξαλείψετε την προσημείωση ακινήτου σας. Η συναινετική εξάλειψη συμφέρει να προτιμάται μόνο σε περιπτώσεις που επείγει η άρση της προσημείωσης πχ. σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου λόγω πώλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος, το χρόνο και τη διαδικασία για την εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης  μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο.

Σε περίπτωση περιοριστικών μέτρων μετακίνησης (lockdown) οποιαδήποτε νομική υπόθεση μπορεί να διεκπεραιωθεί εξ αποστάσεως. Eκτός από τους συνήθεις τρόπους επικοινωνίας έχουμε την δυνατότητα να οργανώσουμε συνάντηση μέσω βιντεοκλήσης Skype, Viber και WhatsApp.