Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση η οποία κηρύσσεται με δικαστική απόφαση και κατά την οποία ένα ενήλικο πρόσωπο είτε λόγω ψυχικής, διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να επιμεληθεί του εαυτού του, των υποθέσεών του και της περιουσίας του, είτε λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εκθέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του…