ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου.

 • Σύμφωνο συμβίωσης
 • Διαζύγιο (αντιδικία – συναινετικό)
 • Διατροφή τέκνων (ανηλίκων – ενηλίκων)
 • Επιμέλεια τέκνων
 • Δικαστική συμπαράσταση
 • Ενδοοικογενειακή βία
 • Υιοθεσία
 • Έκδοση κληρονομητηρίου
 • Διεκπεραίωση κληρονομικών υποθέσεων

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το γραφείο μας ενεργεί για λογαριασμό Ελλήνων και ξένων πελατών και επιχειρήσεων (επενδυτών, κατασκευαστών, κλπ.) σε σχέση με όλους τους τύπους ακινήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών ως προς:

 • Κτηματικές διαφορές
 • Κτηματολόγιο
 • Διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων κλπ.
 • Έρευνα στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία της Ελλάδος
 • Επιμέλεια και έκδοση κάθε σχετικού με την μεταβίβαση ακινήτων εγγράφου και διαδικασία
 • Επενδυτικά προϊόντα, σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας
 • Συμβάσεις μισθώσεων (επαγγελματικές/κατοικίας)
 • Δικαστική ή διοικητική επίλυση διαφορών
 • Φορολογικά ζητήματα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Επίσημες και επικυρωμένες μεταφράσεις πτυχίων, πιστοποιητικών και κειμένων (ιατρικών, νομικών κλπ) από και προς τις κάτωθι γλώσσες

 • Αγγλικά
 • Ιταλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Διερμηνείες σε δικαστικές και άλλες υποθέσεις
 • Απομαγνητοφωνήσεις σεμιναρίων, ομιλιών, παρουσιάσεων

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μεθοδική προσέγγιση όλων των στοιχείων της κάθε ποινικής φύσεως υπόθεσης και εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 • Υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων
 • Παρακολούθηση πορείας ποινικής διώξεως
 • Εκπροσώπηση στα ακροατήρια Ποινικών Δικαστηρίων
 • Παράσταση Πολιτικής Αγωγής

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαθέτουμε ένα δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι αξιοποιούνται κάθε φορά που μία υπόθεση το απαιτεί. Εξασφαλίζουμε για τον κάθε πελάτη μας ενιαία και συνολική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Ενδεικτικά συνεργαζόμαστε με:

 • Λογιστές
 • Μηχανικούς
 • Συμβολαιογράφους
 • Μεσίτες ακινήτων