Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

– 2005 –

Το έτος 2005, έγινε η έναρξη του δικηγορικού γραφείου μας από την δικηγόρο Τριανταφυλλιά – Μαρία Σταθάκη.

– 2006 –

Συμμετοχή στο δικηγορικό γραφείο της δικηγόρου Αικατερίνης Τσόπελα, η οποία ανέλαβε το τμήμα των Ιταλών πελατών μας με την παροχή συμβουλευτικής δικηγορίας και παροχής υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Καμερίνο Ιταλίας με διδακτορικό δίπλωμα στο Οικογενειακό Δίκαιο «Η Διάσταση των Συζύγων».

– 2008 –

Συμμετοχή στο δικηγορικό γραφείο της δικηγόρου Παρασκευής Σταθάκη.

– 2016 –

Η Παρασκευή Σταθάκη αποχωρεί προσωρινώς από το δικηγορικό γραφείο προκειμένου να εργαστεί στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και να αποκτήσει εμπειρία συνδυαζόμενη με το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της που αφορά στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ((M.Sc.)).

– 2017 –

Η Αικατερίνη Τσόπελα αποχωρεί από το γραφείο και αναλαμβάνει αποκλειστικά τις υπηρεσίες του Επίτιμου Ιταλικού Υποπροξενείου στο Βόλο.

– 2019 –

Στο δυναμικό του γραφείου προστίθεται η δικηγόρος Παρασκευή Σταθάκη μετά από τρία χρόνια αδιάλειπτης εργασίας σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Το γραφείο μας αποκτά πλέον τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε πολυεθνικό πελατολόγιο.

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΑΣ

Οικογενειακό – Κληρονομικό Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου.

Δίκαιο Ακινήτων

Το γραφείο μας ενεργεί για λογαριασμό Ελλήνων και ξένων πελατών και επιχειρήσεων (επενδυτών, κατασκευαστών, κλπ.) σε σχέση με όλους τους τύπους ακινήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών.

Μεταφράσεις

Επίσημες και επικυρωμένες μεταφράσεις πτυχίων, πιστοποιητικών και κειμένων (ιατρικών, νομικών κλπ).

Ποινικό Δίκαιο

Μεθοδική προσέγγιση όλων των στοιχείων της κάθε ποινικής φύσεως υπόθεσης και εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Διαθέτουμε ένα δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι αξιοποιούνται κάθε φορά που μία υπόθεση το απαιτεί. Εξασφαλίζουμε για τον κάθε πελάτη μας ενιαία και συνολική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.