Πώς λύνεται το σύμφωνο συμβίωσης; Το σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί μια εναλλακτική μορφή μόνιμης συμβίωσης. Αντιθέτως με το γάμο, η λύση του συμφώνου συμβίωσης δεν απαιτεί δικαστική απόφαση ή παρέμβαση κάποιας άλλης αρχής. Με το Ν. 4356/2015 πλέον το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β)…

Περισσότερα δικαιώματα αλλά και μεγαλύτερες δεσμεύσεις φέρνει το νέο Σύμφωνο Συμβίωσης, που θα είναι πραγματικότητα για το υπουργείο Δικαιοσύνης τον Ιούλιο του 2015. Η «συμφωνία δυο ενήλικων προσώπων» όχι μόνον θα αφορά πλέον και τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και αναμένεται να θίξει ζητήματα συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά, φορολογικά, και πάντως νευραλγικά για όλους όσοι αποφασίσουν να το…

Οι συνήθεις παροχές του ενός από τον άλλο στο πλαίσιο της ελεύθερης συμβίωσης γίνονται από ελευθεριότητα και χωρίς πρόθεση ανταλλάγματος, διότι η νόμιμη αιτία μπορεί να είναι υπηρεσίες πάσης φύσεως. Όταν πρόκειται για παροχές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας και υπάρχει πλουτισμός του ενός συντρόφου, επειδή δημιουργήθηκε σύνδεσμος εμπιστοσύνης και στον παρασχόντα δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι…