Άυλο διαζύγιο με ένα κλικ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και σε διάστημα λίγων μόνο ημερών. Το άυλο διαζύγιο αφορά μόνο το συναινετικό διαζύγιο και τα εμπλεκόμενα μέρη, συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή με ένα κλικ από τον υπολογιστή τους.   Για την έκδοση άυλου διαζυγίου απαιτείται η σύμπραξη δικηγόρου -ένας για…

Η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε κάποιο ακίνητο γίνεται κυρίως με δικαστική απόφαση με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Όταν ο δανειολήπτης αποπληρώσει το δάνειό του στην τράπεζα, πρέπει να προβεί στην εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης. Ο δανειολήπτης / οφειλέτης καταθέτει μέσω του πληρεξουσίου του δικηγόρου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο. Με την αίτηση ζητεί…

Κατόπιν διευκρινιστικού δελτίου τύπου της Πολιτικής προστασίας από 8/11/2020 η μετάβαση προς δικαστικές Αρχές, δικηγόρους και συμβολαιογράφους θα γίνεται ως εξής: Μετάβαση σε δικαστήριο ως μάρτυρας, δικηγόρος, κατηγορούμενος – Έγγραφα που το αποδεικνύουν: Η μετάβαση αποδεικνύεται από τη σχετική κλήση ή βεβαίωση δικηγόρου.Μετάβαση σε συμβολαιογράφο ή δικαστήριο για ένορκη βεβαίωση αποδεικνύεται από βεβαίωση δικηγόρου ή…