Η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε κάποιο ακίνητο γίνεται κυρίως με δικαστική απόφαση με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Όταν ο δανειολήπτης αποπληρώσει το δάνειό του στην τράπεζα, πρέπει να προβεί στην εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης. Ο δανειολήπτης / οφειλέτης καταθέτει μέσω του πληρεξουσίου του δικηγόρου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο. Με την αίτηση ζητεί…