ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/02/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:

Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας έως τις 14/04/2021 για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων αρθ. 6Α /ενστάσεων αρθ. 2 παρ. 9 Ν. 2308/95 για τους κατοίκους εσωτερικού για τον προκαποδιστριακό Δήμο Βόλου.

Σημειώνεται επίσης ότι:
– Στις 14/04/2021 είναι και η λήξη για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος αρθ. 6Α Ν.2308/95 και η λήξη για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων ιδιοκτησίας Ν.2308/95
– Μέχρι τις 14/04/2021 θα είναι διαθέσιμα και τα αποσπάσματα των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της ανάρτησης στην ιστοσελίδα http://www.ktimatologio.gr του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» επιλογή ΑΝΑΡΤΗΣΗ.

– Διορθώσεις όπως σε στοιχεία ταυτότητας ή επικοινωνίας των δικαιούχων, προσκόμιση πιστοποιητικού μεταγραφής/ ληξιαρχικής πράξης θανάτου του επικαρπωτή / εξάλειψης βαρών, τυχόν ενημέρωση επιφάνειας για ρυθµισµένο («τακτοποιηµένο») χώρο εμπίπτουν στα πρόδηλα σφάλματα.

Ιδιαίτερη προσοχή στα πιο σοβαρά θέματα που απαιτούν για να εξεταστούν υποβολή αίτησης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων αρθ. 6Α (όπως ποσοστό δικαιώματος, απορριφθέν δικαίωμα, διεκδίκηση τμήματος ή ακινήτου, διόρθωση στο εμβαδό ή στα όρια γεωτεμαχίου, εγγραφή αγνώστου, εγγραφή τρίτου, λάθος εντοπισμός, μη εντοπισμός κοκ).

Για περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία διόρθωσης επικοινωνήστε με το Δικηγορικό Γραφείο Σταθάκη

Πηγή δημοσίευσης: Κτηματολόγιο Βόλου