Με το άρθρο 134 παρ.4 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ A’ 245) παρατάθηκε η προθεσμία διόρθωσης αρχικών εγγραφών για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ A’ 162) μέχρι την 31/12/2021.

Η Αλλόνησος αποτελεί μια από τις περιοχές που κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 και ως εκ τούτου οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Αλόννησο μπορούν να προσφύγουν μέχρι και την 31/12/2021 ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για την διόρθωση των αρχικών εγγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κτηματολόγιο Αλοννήσου, για τον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας σας και για την διόρθωση αρχικών εγγραφών επικοινωνήστε μαζί μας https://stathaki-tsopela.gr/epikoinonia/