Γραφείο Τύπου Υπουργού Υγείας

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προκειμένου να ενημερωθείτε για την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» του Υπουργείου Υγείας, μπορείτε να κατεβάσετε το ακόλουθο αρχείο: