Δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 246/18.12.2012), στην οποία προβλέπεται η παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 καθώς και παράταση ισχύος της ρύθμισης, η οποία αφορά την καταγγελία εμπορικής μίσθωσης από το μισθωτή μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Ειδικότερα, στο άρθρο 5 της ΠΝΠ προβλέπεται παράταση για ένα χρόνο της αναστολής των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για οφειλές έως 200.000 ευρώ και παράλληλα, στο άρθρο 6 προβλέπεται παράταση μέχρι το τέλος του 2013 της ισχύς της διάταξης του ν. 3853/2010, στην οποία ορίζεται ότι στις μισθώσεις διατηρητέων καθώς και στις περιπτώσεις που ο μισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης, μπορεί να αποχωρήσει καταβάλλοντας ως αποζημίωση στον ιδιοκτήτη ένα ενοίκιο (άρθρο 6 ΠΝΠ).

Η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ.1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 18η Δεκεμβρίου 2012.

Πηγή δημοσίευσης: lawnet.gr