Ιδιοκτήτης µισθωµένου ακινήτου διαµαρτυρήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη γιατί ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων-Καµατερού τον κάλεσε να καταβάλει δηµοτικά τέλη, δηµοτικούς φόρους που δεν είχε καταβάλει ο µισθωτής του ακινήτου και καταναλωτής της ΔΕΗ.

Ο Συνήγορος µε έγγραφό του προς το δήμο επισήμανε ότι, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία και νομολογία, υπόχρεος για την καταβολή των δηµοτικών τελών και φόρων, που εισπράττονται µέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, είναι κατ΄ αρχήν ο µισθωτής-καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύματος. Η δυνατότητα επιδίωξης της πληρωμής τυχόν οφειλών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου υπάρχει επιπρόσθετα µόνο σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η είσπραξη από τον µισθωτή-καταναλωτή είναι δυσχερής.

Ο δήμος ανταποκρίθηκε θετικά στην παρέμβαση της Αρχής, απάλλαξε τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση και στη συνέχεια στράφηκε κατά του µισθωτή για τη εξόφληση της οφειλής.

Πηγή δημοσίευσης: lawnet.gr